Відповідно до Програми навчання іноземними мовами процес навчання студентів І-ІІ курсів передбачає здійснення визначених цілей. Провідною є практична мета спрямована на формування у студентів комунікативної компетенції, яка визначає мову як засіб спілкування. Окрім неї, у навчальному процесі реалізується виховна, освітня і розвивальна цілі. Усі вони досягаються у комплексі, підпорядковуються основній меті та реалізуються у процесі її досягнення і сприяють таким чином, різнобічному розвитку особистості.

У сфері практичного володіння англійською мовою ставляться такі задачі :

- Подальше вдосконалення усно-мовленнєвих і писемних умінь, у тому числі умінь усно і писемно перекладати;

- Розвиток умінь читати, розуміти на слух різні типи і види текстів з наступною інтерпретацією їх змісту;

- Розширення лінгвістичних краєзнавчих і лінгвокраєзнавчих знань студентів, розвиток умінь здійснювати самостійний пошук відповідної інформації, необхідної для усного і писемного повідомлення;

- Знання про толерантне і зацікавлене ставлення до представників англомовної культури;

- Вміння презентувати Україну у міжнародному контексті;

- Використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення.

Навчальний процес будується на основі того мовного матеріалу, який студенти засвоїли, і того рівня володіння діалогічним та монологічним мовленням.

Навчання діалогічного мовлення полягає в тому, щоб навчати студентів мовленнєвої взаємодії в межах заданої ситуації. Діалогічне мовлення передбачає:

-               вміти знайти та перекладати пряму/фактичну інформацію та отримати додаткову;

-               вміти досить легко спілкуватися у конструктивних ситуаціях та коротких бесідах;

-               вміти здійснити певні інтеракції без надмірних зусиль;

-               вміти обмінюватися думками та інформацією на знайомі теми у повсякденних ситуаціях;

-               вміти підтримати бесіду, висловлюючи та захищаючи свою власну точку зору;

-               вміти здійснити мовленнєвий контакт, висловлюючи побажання, згоду, співчуття. Обсяг висловлення – 13 реплік.

Навчання монологічного мовлення реалізується в різних мовленнєвих формах:

-               вміти розповісти про себе, про свою родину та друзів;

-               вміти зробити стислі пояснення до ідеї/плану;

-               вміти висловити своє переконання, думки, згоду або незгоду у відповідь на отриману інформацію;

-               вміти зацікавлено обговорювати запропоновані теми. Обсяг висловлення – 20 фраз.

Монологічне мовлення можу бути підготовленим або непідготовленим. Непідготовлене монологічне мовлення передбачає спілкування без попередньої підготовки підготовки в природному темпі. Підготовлене монологічне мовлення передбачає попереднє визначення змісту і мовного оформлення висловлення, добір і використання необхідних джерел. Реалізується в таких формах, як розгорнуте повідомлення, доповідь, усний реферат.

Навчання читання передбачає:

-               читати та розуміти тексти на сучасні теми про життя підлітків, газетні статті про події в світі та в нашій країні;

-               розуміти висловлення побажань та почуттів в особистих листах;

-               вміти знаходити та вилучати потрібну інформацію з описом подій в газетних/журнальних статтях та брошурах. Обсяг – 1900 друкованих одиниць.

Навчання письма розглядається як важливий засіб оволодіння мовним матеріалом, різними видами мовленнєвої діяльності. Письмо передбачає:

-               вміти передавати в письмовій формі зміст побаченого/почутого/прочитаного;

-               вміти письмово обґрунтувати або спростувати певну думку;

-               вміти висловити письмово передавати інформацію адекватно цілям, завданням спілкування;

-               вміти правильно оформляти письмове повідомлення залежно від його форм.

Переклад розглядається як важливий засіб оволодіння мовним матеріалом, різними видами мовленнєвої діяльності. Переклад використовують для формування лексичних і граматичних навичок, як рецептивних, так і репродуктивних.