Знання англійської мови в період всеохоплюючого розвитку міжнародних відносин та імплементації угоди з Європейським Союзом  стає необхідністю з великою кількістю практичних переваг.

     Навчання іноземним мовам є складовою частиною загального завдання підготовки кваліфікованих фахівців.

     Однією з головних особливостей вивчення іноземної мови у немовному вузі є професійно орієнтований характер, що знаходить своє відображення в учбових цілях та змісті навчання. Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів навичок володіння англійською мовою як засобом спілкування в професійно-орієнтованих сферах комунікації, підвищення рівня лінгвістичної компетенції в професійній сфері.

      Розвиток міжнародного співробітництва в економічній, політичній, культурній і освітянській сферах потребує від сучасних випускників активного володіння іноземною мовою,  що надає можливості реалізувати такі аспекти професійної діяльності, як своєчасне ознайомлення з новітніми технологіями, відкриттями науки і техніки, встановлення професійних контактів з іноземними партнерами; забезпечує підвищення рівня професійної компетенції.

     Мотивацією щодо вивчення іноземної мови служить професійна потреба студента стати висококваліфікованим фахівцем з умінням спілкуватися англійською мовою та здобувати інформацію з новітньої іноземної літератури за фахом. Тому однією з особливостей цього навчального предмету  є його професійно орієнтований характер.