Мета дисципліни полягає у вивченні та інтерпретації історичних фактів та суспільних явищ різних країн, регіонів та цивілізацій, аналізу спільних рис та відмінностей у їх історичному розвитку, з'ясуванні матеріальних та інтелектуальних досягнень та можливостей людства у минулому, сучасному і у перспективі майбутнього.

         Задачі вивчення дисципліни.

  • визначення понятійного апарату, принципів та методів дослідження історії, аналіз особливостей розвитку світового історичного процесу;
  • викладання та аналіз історичних подій минулого і сьогодення у контексті особливостей та характерних рис розвитку державно – політичних і конфесійно – культурних систем народів і країн;
  • відображення історичного досвіду державотворення, мислення і способу дій державних діячів, політиків, широкого загалу людей.