Дисципліна "Охорона праці в галузі" складена відповідно до чинної програми. Містить курс лекцій, методичні рекомендації до семінарських та самостійних робіт, запитання для самоконтролю студентів.