Зміст курсу "Фізика" спрямований на опанування студентами наукових фізичних фактів, фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті теоретичних понять, принципів і законів, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ та процесів, характеризувати сучасну фізичну картину світу.