Курс "Операційні системи" призначений для студентів напряму підготовки 6.050102 «Компютерна інженерія» спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

        Мета дисципліни: сформувати у студентів розуміння основ функціонування сучасних операційних систем, навчити студентів основам адміністрування в операційних системах.

         Завдання дисципліни: забезпечити готовність студентів до практичної роботи в якості системного адміністратора інформаційних систем.