Мета: формування системи теоретичних і практичних знань з основ рієлторської діяльності, з розкриття особливостей і специфічності нерухомості, як товару, з сегментації і просування на ринку різних типів нерухомості.

Предмет: система економічних, організаційних і правових відносин з приводу нерухомого майна, заснована на чинних законодавчих і нормативних актах, регулюючих управління різними об'єктами нерухомості і здійснення з ними цивільно-правових операцій з метою отримання бажаного комерційного або соціального результату.

Завдання:

-                        з’ясування сутності і особливостей нерухомості як товару, специфіки  власності  на нерухомість;

-                        розкриття суті, особливостей та механізму функціонування ринку нерухомості, його роль і функції у господарстві країни;

-                        висвітлення основних етапів та розкриття інверсійного характеру становлення рієлторської діяльності в перехідній економіці України, інституційних передумов його ефективного розвитку;

-                        вивчення стану та перспектив розвитку окремих секторів ринку нерухомості, зокрема ринків землі та житлової і не житлової нерухомості;

-                        опанування методологічними основами, методами і прийомами оцінки нерухомості;

-                        з’ясування сутності, видів і механізмів іпотечного кредитування як одного із основних способів фінансування нерухомості.