Теорія інформації та кодування - спеціальний базовий курс у загальній схемі підготовки студентів спеціальності 5.05010201. Мета даного курсу - ознайомити студентів з основами теорії інформації та теорії кодування. Пе5редумовою вивчення даного курсу є вільне володіння математичною базою - основи математичної логіки, комбінаторний аналіз, лінійна алгебра. Даний курс підтримується курсом "Дискретна математика".