Інфраструктура фінансового ринку – це складова фінансової діяльності ринкової економіки, яка створюється для обслуговування фінансового ринку і забезпечення його нормального функціонування. Виникненню фінансового ринку має передувати формування необхідної інфраструктури, яка містить, зокрема, фондові та валютні біржі, брокерські компанії, комерційні банки, інвестиційні та інноваційні фонди. Метою дисципліни є надання студентам теоретичних і прикладних знань щодо інфраструктури фінансового ринку та ролі його структурних елементів у розвитку фінансової системи країни. Завдання дисципліни "Інфраструктура фінансового ринку" полягає у формуванні у студентів знань з таких основних питань, як сутність і значення фінансового ринку, його основні елементи, інституціональне забезпечення функціонування фінансового ринку.