Розроблення товару – одна із самих істотних і складних сфер маркетингової діяльності 

підприємства, що вимагає глибоких знань, досконального пророблення при її формуванні і 

наступній адаптації до сучасних умов розвитку вітчизняної економіки.  

У сучасній ринковій економіці успішна товарна політика, динамізм і гнучкість 

виробництва є однією із головних умов ефективної виробничо-комерційної діяльності 

підприємства.  

Працівники маркетингових служб повинні володіти навичками формування та 

обґрунтування товарної політики підприємства, вмінням давати кваліфіковані рекомендації 

щодо дизайну, стилю, упаковки нового товару, використовувати сучасні методи оптимізації 

товарного асортименту.