Основними завданнями, що вирішуються при вивченні дисципліни «Біржової діяльності», є засвоєння студентами теоретичних положень з організації біржової діяльності, отриманих з матеріалом, наданим та рекомендованим викладачем, і відпрацювання практичних прийомів ведення біржової торгівлі.
Мета вивчення дисципліни - оволодіти методичними та методологічними основами організації біржової діяльності, здобути практичні навички здійснення біржових операцій та навчитись їх ефективно застосовувати при роботі як на біржовому ринку, так і в інших сферах діяльності.