Організація торгівлі являє собою сукупність упорядкованих і взаємодіючих організаційних елементів, що створюють цілісну систему, а також комплекс цілеспрямованих організуючих дій, що забезпечують функціонування торгівлі.

Отже, організація торгівлі охоплює організаційну структуру і організаційну діяльність. Відповідно, організацію торгівлі можна розглядати у двох аспектах — статики і динаміки.